Biografia

Wanda Gołkowska urodziła się 17 grudnia 1925 roku w Rzeszowie. Ze względu na pracę ojca – Czesława Gołkowskiego, inżyniera dróg i mostów – rodzina Gołkowskich często zmieniała miejsce zamieszkania. Najmłodsza z trzech córek – Wanda uczęszczała do Szkoły Podstawowej w Grajewie. Wakacje rodzina spędzała często w Gdyni w Hotelu Riviera, którego ojciec był współwłaścicielem. Okres wojny Gołkowscy przeżyli natomiast we Lwowie, dokąd przeprowadzili się tuż przed 1939 rokiem, mieszkali na ulicy Nabielaka, gdzie ojciec kupił mieszkanie po przejściu na emeryturę. We Lwowie Wanda brała udział w tajnych kompletach, działała też w AK. Na przełomie 1945 i 1946 roku rodzina przeniosła się do Trójmiasta, gdzie Wanda uzyskała Świadectwo Dojrzałości (w styczniu 1946 z rąk Państwowej Komisji Weryfikacyjnej, w ramach legalizacji nauczania w okresie wojny). W lutym 1946 roku rozpoczęła studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu w Toruniu. Jednak w maju 1946 roku rodzina Gołkowskich przeprowadziła się po raz kolejny, tym razem – do Wrocławia, gdzie osiadła na stałe, zakwaterowana tuż nad Odrą przy ulicy Goldaper, nazwanej później Łąką Mazurską.

W latach 1946-1952 Wanda Gołkowska studiowała na Wydziale Malarstwa w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, w pracowni prof. Eugeniusza Gepperta. W latach 1946-1949 studiowała także polonistykę na Uniwersytecie Wrocławskim. Studia artystyczne zakończyła obroną dyplomu, a następnie została asystentką prof. Gepperta. W 1950 roku poślubiła kolegę ze studiów, artystę Jana Chwałczyka.

W 1980 roku została docentem, w 1989 – profesorem nadzwyczajnym, a w 1991 roku profesorem zwyczajnym wrocławskiej PWSSP, późniejszej Akademii Sztuk Pięknych.

Od 1953 do 2006 roku Gołkowska wzięła udział w około 300 wystawach zbiorowych, plenerach, akcjach i sympozjach artystycznych, a także zaprezentowała ponad 30 wystaw indywidualnych w Polsce i zagranicą.

Wanda Gołkowska zmarła 7 sierpnia 2013 roku we Wrocławiu.