Układ otwarty

jako proces twórczy

Układ otwarty

część II