Kronika artystyczna

Ważniejsze wystawy indywidualne i zbiorowe Wandy Gołkowskiej:
1953Wystawa indywidualna w BWA, Wrocław.
1955Wystawa Młodej Plastyki „Przeciw wojnie – przeciw faszyzmowi” w „Arsenale”, Warszawa.
1956Powstają obrazy, rysunki, collage („Portret protoplasty”, „Król UBU”, „Wisielec z Wiśnicy”, „Resztki magnackiej fortuny”).
1957Początek tworzenia obrazów przestrzennych, powstają kompozycje z kolorowych klocków.
 

 

„Poszukiwania formy i koloru” wystawa grupy artystycznej, którą współtworzyła Gołkowska wraz z Janem Chwałczykiem, Mieczysławem Zdanowiczem i Jerzym Boroniem, CBWA Wrocław.
1959Wystawa indywidualna, Salon ZPAP, Zielona Góra.
1960Realizacja obrazów – tablic reliefowych, fascynacja materią, fakturą, śladami zapisów („Raninga”, „Tablica z sanskrytem”, „Portret podwójny”).
1959-1966Udział w wystawach „Plastyka Ziem Nadodrzańskich”.
1961„Funkcja formy i koloru” – druga wystawa grupy „Poszukiwania formy i koloru”.
 

 

Realizacja obrazów – tablic o zgeometryzowanych strukturach („Tablica DŁ”, „Tablica zmienna”, „Tablica ze strzałką”, „Tablica – Fakt ciemny”, „Tablica – Fakt jasny”).
1962-1975Udział w wystawach „Szkoły wrocławskiej”, a następnie „Grupy wrocławskiej”.
1963-1971Udział w wystawach „Złotego Grona” – Zielona Góra.
1964-1981Udział w Plenerach Koszalińskich w Osiekach.
1965I Międzynarodowe Biennale Form Przestrzennych, Elbląg (realizacja formy przestrzennej w architekturze miejskiej).
„Konfrontacje” – Galeria EL, Elbląg.
1966Sympozjum plastyków i naukowców „Sztuka w zmieniającym się świecie” – Puławy, Lublin (powstaje „Tablica z Puław” relief z metalu i tworzywa).
Wystawa indywidualna, Galeria „Odnowa”, Poznań.
Wystawa indywidualna w BWA, Wrocław.
Festiwal Malarstwa Współczesnego – Szczecin (wyróżnienie).
1967Wystawa „Grupy wrocławskiej”, Galeria Lambert, Paryż, Francja.
Wystawa czterech autorów (Chwałczyk, Gołkowska, Hałas, Mazurkiewicz) – Galeria Współczesna, Warszawa.
„11 polskich malarzy”, Czechosłowacja.
„Wystawa sztuki”, Muzeum Sztuki Aktualnej, Wrocław.
1968Wystawa indywidualna „Układy Otwarte”, Galeria pod Moną Lisą, Wrocław (ekspozycja zawierała układy przestrzenne, mobile, z wprowadzeniem dźwięku, „Szesnaście sześcianów”, „Układ zmienny”, „Bujak”). Wystawie towarzyszył tekst autorski „Układy otwarte” opublikowany w katalogu oraz w „Odrze” nr 1, 1968.
1970Sympozjum Plastyczne Wrocław ’70, Muzeum Architektury, Wrocław.
Powstają prace o charakterze konceptualnym: „Kinestezjon”, cykl „Zapisy”, „Akcja Bezinteresownego Zwielokrotniania Materialnych Dzieł Sztuki”.
Wystawa „Sztuki Pojęciowej” („SP”) – Galeria pod Moną Lisą, Wrocław.
Wystawa Indywidualna, BWA, Lublin.
Wystawa Indywidualna, BWA, Koszalin.
1971Wystawa Indywidualna, BWA, Zielona Góra.
Plener „Nauka i sztuka w ochronie naturalnego środowiska człowieka”, Opolno, Zgorzelec.
1971-1972Powstają: „Czarna tablica z zapisem tekstowym” (tekst z 1968 r.), „Dezaprobator I”, zawierający tekst o „Nadprodukcji Dzieł Sztuki”, „Dezaprobator potrójny” (zawierający 20 metrowy rysunek z tekstem), początek „Kolekcji – Ziemia”, „Kolekcja – Art”, „Etapy zagrożenia”, „Klepsydra sztuki”, „Pomnik sztuki”.
1972Udział w wystawie „Atelier 72”, Galeria Richarda Demarco, Międzynarodowy Festiwal w Edynburgu, Szkocja.
1973Początek realizacji cyklu obrazów „Katalog – Kolekcja”.
Udział w wystawach: Kopenhaga (Dania), Buenos Aires (Argentyna), Brašov (Rumunia), Omaha (USA), Aalst (Belgia).
1974„Actual Art”, Konstmusset, Ystad (Szwecja).
1975-1976Udział w wystawach w Sunderland (Wielka Brytania) i Zagrzebiu (Jugosławia).
1977Wystawa indywidualna, Galeria Awangarda, Wrocław.
1978Udział w akcji – wystawie – sympozjum „Przestrzeń miasta” – Chełm (wykonanie projektu formy przestrzennej dla Chełma).
1980„Awangarda Wrocławia 1965-1975”, Salon Sztuki Najnowszej, Wrocław.
„Dokument sztuki”, Galeria Foto – Medium – Art, Wrocław.
„Przestrzeń w przestrzeni”, Galeria X, Wrocław.
Wystawa indywidualna BWA, Opole.
Wystawa indywidualna, Galeria 72, Chełm.
Udział w wystawach w Sewilli i Barcelonie (Hiszpania).
Uzyskanie stopnia docenta PWSSP i kierownika pracowni malarskiej.
1981Międzynarodowe Triennale Rysunku, Wrocław.
Spotkania Krakowskie, BWA, Kraków.
1981-1982Udział w wystawach: Mail art – XVI Biennale w Sao Paulo (Brazylia), Barcelona (Hiszpania), Capriolo (Włochy).
Powstają cykle rysunków „Strachy bieszczadzkie”, „Strachy polskie”, „Znaki”.
1982Sympozjum „Five Towers Micro Hall Center”, Augustfehn (Niemcy), (realizacja instalacji “Strachy”).
1983Udział w „Wystawie sztuki eksperymentalnej”, Muzeum Sztuki Norrköping, akcja „Messaggio Terra”, Mediolan (Włochy).
Międzynarodowe wystawy mail artu: International Mail Art Wiener Secession, „Workshop” – Mail Art, Bergkamen, “Mediarte” – Arte del Comunicare, Genova (Włochy).
1984„Język geometrii” – wystawa, Warszawa, Sopot.
„Ogólnopolskie spotkania twórców operujących językiem geometrii”, Białowieża.
„Geometria wobec emocji”, BWA, Białystok.
1984„International Mail Art Exhibition”, New Art Center, Osaka (Japonia).
1985“Bookworks – Exhibition”, Oldenburg (Niemcy).
„Wystawa autorów wrocławskich”, Galeria Desa, Wrocław.
1985„8 Polska Konstnärer ur III Generationer”, Ars Nova, Göteborg (Szwecja).
Wystawa indywidualna Kunststation, Kleinsassen (RFN), (powstaje seria obrazów błękitnych I różowych, znak kształtowany kreską).
Międzynarodowy plener „Geometria i wyraz”, Okuninka, organizowany przez Galerię 72 i Muzeum Okręgowe w Chełmie.
Malarstwo Polskie 1945-1985 w zbiorach Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.
„Sztuka wrocławska 1945-1985” ze zbiorów Muzeum Narodowego we
Wrocławiu, Muzeum Narodowe, Wrocław.
„Grafika i rysunek środowiska wrocławskiego”, Muzeum Archidiecezji Warszawskiej.
1986„Świadectwo wspólnoty”, Muzeum Archidiecezji Warszawskiej.
„Edinburgh International Festival”, Richard Demarco Gallery, Edinburgh (Szkocja, Wielka Brytania).
Międzynarodowe wystawy mail artu: Amadora 86 (Portugalia), University of Minnesota (USA), College of Albany (USA).
Międzynarodowy plener „Geometria i ład”, Okuninka, wystawa „Geometria i wyraz”, Galeria 72, Muzeum Okręgowe w Chełmie.
1987Wystawa pedagogów i studentów PWSSP, Mons (Belgia).
„Pracownia” – działania i wystawa pracowni malarstwa W. Gołkowskiej, BWA, Zielona Góra.
„Polnische Gegenwarts – Malerei”, Wiedeń (Austria).
1987Wystawa „Freiraum” – Vier Generationen Konstruktivischer Strömungen in der Polnischen Kunst, Kunststation, Kleinsassen (Zrealizowanie zestawu prac malarskich i autorska wypowiedź w katalogu: „…Punkt, Pion, Poziom, Kwadrat, Trójkąt, Koło – stają się symbolami, literami alfabetu, znakami magicznymi, znakami abstrakcyjnymi, znakami rytualnymi. Znaki wpisują świat
wizualny i wyobrażeniowy w idee. Umożliwiają przekształcanie myśli i ich konstruowanie w strukturach filozoficznych – Sztuka jest zbiorem znaków”.
Międzynarodowe wystawy mail artu: Norwegia, RFN, Portugalia, Wrocław („Kalendarium K. Schwittersowi”).
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny, Muzeum Miedzi w Legnicy (wyróżnienie).
Międzynarodowy plener „Geometria wobec natury”, Okuninka (zrealizowanie pracy „18 września 1987”).
Wystawa „Geometria i ład”, Galeria 72, Muzeum Okręgowe w Chełmie.
1988Wystawa indywidualna, Galeria DESA „W Pasażu” Wrocław. Wypowiedź w katalogu: „…Obecna wystawa: zapis wolnej przestrzeni, imponderabilia linii, partytury powierzchni, artykulacja kreski, przesłanie myśli, to ślady mojej
osobowości”.
„Cały świat to teatr” – międzynarodowa wystawa sztuki, Wałbrzych, Warszawa, Poznań, Wrocław.
Wystawa indywidualna „Inscrizione di Aprile”, Bergamo (Włochy), (cykl rysunków znaczonych datami dni kwietnia).
1988„Null – Dimension” – Kunst International – Konstruktive Strömungen, Galerie “New Space”, Fulda (RFN).
“Geometria és Metafora”, Budapeszt (Węgry).
IV Międzynarodowe Triennale Rysunku, Wrocław.
Wystawa indywidualna, Galeria „Pokaz”, Warszawa (rysunek, w katalogu rozmowa Wiesławy Wierzchowskiej z autorką).
„Struna – String”, Galeria Działań, Warszawa (wystawa w hołdzie Jerzemu Rosołowiczowi).
Wystawa „Geometria wobec natury”, Galeria 72, Muzeum Okręgowe w Chełmie,
1989„Null – Dimension I” (Konstruktive Strömungen – Gmunden), “Freiraum 2” – Polnische Konstruktive Kunst – Gmunden (Austria).
Międzynarodowy plener „Geometria i przestrzeń”, Okuninka.
Otrzymanie tytułu naukowego profesora nadzwyczajnego.
1989-1991„Hommage á Henryk Stażewski” – wystawa mail artu, Wrocław, Holandia, Grecja.
„Null – Dimension II” – Wymiar zerowy 2, Promieniowanie konstruktywne, Muzeum Architektury, Wrocław.
1990„Zeichen der Zeit” – Museum Projekt, Galerie “New Space”, Fulda (Niemcy).
„W hołdzie Henrykowi Stażewskiemu”, Galeria Studio, Warszawa, BWA Łódź, BWA Kraków, Muzeum Okręgowe w Chełmie, Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.
„Zeichen und Licht”, wystawa indywidualna, Projekt Galerie „New Space”, Fulda (Niemcy) (realizacja serii „Znaków – Przekształceń”).
„Konstruktive Strömungen”, BDR, DDR, Polen – “Ars Polona”, Düsseldorf (Niemcy), (wypowiedź w katalogu: „Ślad – jest pierwotną formą znaku. Znak – jest świadomie wybranym kształtem. Suma znaków – ich przekształcenia, tworzą dokumentację myślową autora. Znak – jest zminimalizowaną
częścią komunikatu artystycznego”).
1990Międzynarodowy plener „Geometria i światło”, Okuninka. Wystawa „Geometria i przestrzeń”, Galeria 72, Muzeum Okręgowe w Chełmie.
Präsentation der Sammlung J. Blum – Museum Modern Art, Hünfeld (Niemcy).
„Różnice i zbliżenia”, wystawa autorska W. Gołkowskiej i absolwentów z jej pracowni malarstwa, BWA, Wrocław. „Differenzen und Annährungen” (Junge Malerei von Absolventen der Kunstakademie), Drezno (Niemcy).
PWSSP we Wrocławiu – Wystawa prac studentów i pedagogów, CBWA “Zachęta”, Warszawa.
„200 Jahre Kunstschulen in Breslau”, Wiesbaden (Niemcy).
„Geometria w polskiej rzeźbie współczesnej”, Muzeum Narodowe w Poznaniu.
1990/1991 „Konkrete Multiples II” Galerie L’Idee – Systematische Konkrete en Konstruktive Kunst, Zoetermeer (Holandia).
1991„Redukta” Międzynarodowa Wystawa Sztuki, Centrum Sztuki Współczesnej, Warszawa (zrealizowanie pracy „Fuga I”, „Linia staje się tematem”).
Międzynarodowy plener „Konstrukcja i znak”, Okuninka. Wystawa „Geometria i światło”, Galeria 72, Muzeum Okręgowe w Chełmie.
Mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego.
„Constructive Art in Poland” – The Nickle Arts Museum, The University of Calgary (Kanada).
“Konstruktiv + Konkret”, Galerie der Stadt Wels (Austria), (ekspozycja pracy “Fuga II”).
1991„Hommage á Henryk Stażewski”, Cultural Centre of the Municipality of Athens (Grecja).
1992“Kontynuacje”, wystawa sztuki, Wrocław.
V Międzynarodowe Triennale Rysunku, Wrocław.
„10 lat później” – Wystawa Polskiego Rysunku Współczesnego, Muzeum Okręgowe w Radomiu, BWA Kraków, Łódź.
„Kunst in der Landschaft. Fahner Höhen Erfurt 1992” – Objekte in der Disskussion, Galerie Dacheröden, Erfurt, Galerie Sałustowicz, Bielefeld (Niemcy).
“Polen 1952-1992: Konstruktiv und Konkret”, Osteuropäisches Kulturzentrum, Köln (Niemcy).
„Sztuka konkretna – nieograniczona”, Galeria Miejska, Wrocław.
„Zeichnungen und Xerographien” – wystawa indywidualna, Micro Hall Art Center, Edewecht (Niemcy).
“Forma i myśl” X Plener artystów posługujących się językiem geometrii, Okuninka.
„Konstrukcja i znak” – wystawa poplenerowa („Okuninka 91”), Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, Włodawa.
1993„Polnische Konstruktivisten”, Kleine Galerie, Ilmenau (Niemcy).
Pokaz prac katedry malarstwa PWSSP we Wrocławiu, Galeria Sztuki w Legnicy, BWA Jelenia Góra.
Wystawa „Galeria Od-Nowa 1964-1969”, Muzeum Narodowe w Poznaniu.
Wystawa: Chwałczyk, Gołkowska, Raczko, Sztabiński, Galeria Działań, Warszawa.
„Forum Konkrete Kunst”, Museum der Künstler, „Reduktion, Zeichen, Haltung” (Niemcy), (Forma przestrzenna jako znak).
1994„Konstruktiv, Konkret, International” (ze zbiorów Museum Modern Art Hünfeld), Salzwedeler Museen (Niemcy).
1994„40-lecie pracy twórczej” – Wanda Gołkowska i Jan Chwałczyk, Muzeum Architektury we Wrocławiu.
„Wanda Gołkowska i Jan Chwałczyk”, BWA, Lublin.
„Wanda Gołkowska i Jan Chwałczyk”, Galeria Aspekty, Warszawa.
1995„Hommage á Henryk Stażewski”, Chicago (USA), Ateny (Grecja).
1996„Konstruktiv, Konkret, International”, wystawa ze zbiorów Museum Modern Art Hünfeld, Bonn (Niemcy).
Wystawa indywidualna, Galeria 72, Muzeum Okręgowe w Chełmie.
„Aus der Sammlung”, Museum Modern Art Hünfeld, Bonn (Niemcy).
“Prezentacja 8 postaw artystycznych”, Fundacja Gerarda, Świeradów.
„Das Kleine Format”, Museum „Zeichen der Zeit”, Fundacja Gerarda, Sellin (Niemcy).
“Spirala”, Fundacja Gerarda, Świeradów.
1997“Geometria w rzeźbie polskiej”, Muzeum Rzeźby Współczesnej, Orońsko.
„Piękno – kategoria przebrzmiała?” (Okuninka 96), Galeria 72, Muzeum Okręgowe w Chełmie.
„Źródła wolności”, Berlin, Wrocław, Lwów.
1998„Neue Dimension”, Forum Konkrete Kunst, Peterskirche, Erfurt (Niemcy).
„Inne wymiary”, Stowarzyszenie KRAA, Zielona Góra.
„Konstruktive Kunst in Polen” (aus dem Museum von Chełm), Galerie Schwarzes Kloster, Freiburg (Niemcy).
„Po pięćdziesiątce” (52-lecie ZPAP), Galeria BWA Awangarda, Wrocław.
„Między wielką narracją a indywidualnością” (Okuninka’97), Galeria 72, Muzeum Okręgowe w Chełmie.
„Inne wymiary”, Zielona Góra.
Wystawa „Funkcją sztuki jest twoja wyobraźnia”, Orońsko.
1999„Geometria a granice sztuki” (Okuninka’99), Galeria 72, Muzeum Okręgowe w Chełmie.
„Konstruktive Kunst in Polen” (aus dem Museum von Chełm), Insbruck.
“Polish Prints” (Kolekcja Tadeusza Mysłowskiego), Konsulat Polski, Nowy Jork.
„Pólnoc – Południe – transkulturowe – wizje”, Muzeum im. X. Dunikowskiego, Warszawa.
„Den Enda Dimensionen”, Länsmuseet Västernorrland, Härnösand (Szwecja).
„Refleksja konceptualna w sztuce polskiej”, Centrum Sztuki Zamek Ujazdowski, Warszawa.
„Das offene Buch”, Museum Modern Art, Hünfeld (Niemcy).
1999„Utopia i wizja”, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Zachęta w Warszawie.
2000„Kontynuacja i sprzeciw I”, Galeria Działań, Warszawa.
„Kontynuacja i sprzeciw II”, BWA, Zielona Góra.
„Kontynuacja i sprzeciw III”, Galeria Miejska, Wrocław.
Wanda Gołkowska, Jan Chwałczyk, BWA, Słupsk.
„Miejsce nurtu geometrii w sztuce przełomu XX i XXI wieku”, międzynarodowy plener, Okuninka.
Wystawa indywidualna malarstwa, Galeria 261, ASP w Łodzi.
„Język geometrii II”, BWA, Katowice.
2001„Międzyczas w Układzie Otwartym”, Galeria BWA „Awangarda”, Wrocław.
„Rola barwy”, XIX Międzynarodowy plener dla artystów posługujących się językiem geometrii, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.
2002„Europa – Konkret – Reduktiv”, Museum Modern Art, Hünfeld (Niemcy).
„Znaczenie inspiracji”, XX Międzynarodowy plener artystów posługujących się językiem geometrii, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.
2003„Europa – Konkret – Reduktiv”, Muzeium Architektury, Wrocław.
„1 Jahr – 30 Positionen, 30 Raumen”, Museum Modern Art, Hünfeld.
2004XXII Międzynarodowy plener artystów posługujących się językiem geometrii, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.
2005„Rzeczywistość sztuki – sztuka rzeczywistości” Wanda Gołkowska i Jan Chwałczyk, Zamek w Leśnicy.
„Dary”, Galeria ASP, Łódź.
„Die Schenkung – Blum”, Kunsthaus – Rehau (Niemcy).
„20 plenerów spod znaku geometrii”, Galeria Miejska Sztuki, Łódź.
„Argumenta”, Międzynarodowa Wystawa Sztuki, Galeria „Atlas”, Łódź.
„Spod znaku geometrii”, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.
„Artysta a krytyk”, Plener, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.
„Azymut rzeźby”, Galeria Miejska Sztuki, Łódź.
„Motiva” Międzynarodowa Wystawa ze zbiorów J. Bluma, Center Vienna, Wiedeń.
2006„Układ Otwarty część II”, wystawa indywidualna, Muzeum Architektury, Wrocław.
2011Odznaczona Złotą Odznaką ZPAP.
2013Wanda Gołkowska umiera 7 sierpnia we Wrocławiu.
2014„Ideo-metrie”, Galeria Miejska, Wrocław.
2015„Ziemia”, Muzeum Współczesne, Wrocław.
2015-2016 „Dzikie pola. Historia awangardowego Wrocławia”, Zachęta, Warszawa, Museum Bochum (Niemcy), Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Zagrzebiu (Chorwacja), Muzeum Ludwig w Budapeszcie (Węgry).
2017„Wystawa otwarta”, wystawa retrospektywna Wandy Gołkowskiej, BWA „Awangarda”, Wrocław. Publikacja: Anita Wincencjusz-Patyna, „Wanda Gołkowska”, Wrocławskie Środowisko Artystyczne, ASP Wrocław, 2015.
Konferencja „Sztuka jest nieustającą polemiką… Wokół refleksji teoretycznej i praktyki artystycznej Wandy Gołkowskiej”, ASP, Wrocław. Publikacja pokonferencyjna: „Sztuka jest nieustającą polemiką… Wokół refleksji teoretycznej i praktyki artystycznej Wandy Gołkowskiej”, red. Anita Wincencjusz-Patyna, ASP, Wrocław
Prezentacja w Muzeum Współczesnym we Wrocławiu publikacji biograficznej ujmującej życie i twórczość teoretyczną oraz artystyczną Wandy Gołkowskiej: Jolanta Studzińska, „List pisany przez całe życie – Układ Otwarty – Wandy Gołkowskiej”, Fundacja dla Sztuki Niezidentyfikowanej, Wrocław, 2017.
2018

 

 

2019

 

 

2020

 

 

2021

„Zapisy”, wystawa retrospektywna Wandy Gołkowskiej, Galeria ESTA, Gliwice. Katalog wystawy: „Wanda Gołkowska, Zapisy”, Galeria ESTA, 2018.

WGW Warszaw Gallery Weekend, Galeria Esta, Warszawa.

„Zmienność w Międzyczasie” wystawa prac Wandy Gołkowskiej w Galerii Piekary, Poznań.

„FI”, wystawa prac Wandy Gołkowskiej, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała.
„Odmienne postawy – cztery przestrzenie. Mistrzowie współczesności z kolekcji Galerii 72”, Muzeum Chełmskie, Chełm.
„Kudlicka / Gołkowska”, Galeria Studio, Warszawa.

„Kudlicka / Gołkowska”, Muzeum Współczesne we Wrocławiu.

„72/21” wystawa Kolekcji Galerii 72 Muzeum Ziemi Chełmskiej w Galerii Narodowego Centrum Kultury – Kordegarda, Warszawa.